Zpět

Aktualizace datových sad v roce 2019 #3

Dne 6. 5. 2019 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad.

Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace: