Zpět

Aktualizace datových sad v roce 2019 #7

Dne 12. 11. 2019 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad.

Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace:

Dále byly upraveny vizualizace datových sad Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajů a Počet důchodců s exekuční srážkou v České republice, u kterých došlo k rozšíření filtru Pohlaví o hodnotu Celkem.