Zpět

Aktualizace datových sad v roce 2020 #10

Dne 13. 11. 2020 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad.

Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace: