Zpět

Aktualizace datových sad v roce 2020 #7

Dne 16.7.2020 proběhla na portále Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad.

U roční datové sady Počet námitek byla publikovaná data rozšířena o další údaje, včetně vizualizace.

Seznam aktualizovaných datových sad: