Zpět

Aktualizace datových sad v roce 2020 #9

Dne 17. 9. 2020 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad.

Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný roční nebo čtvrtletní interval aktualizace: