Zpět

Nová verze portálu

Dne 23. 7. 2019 byla nainstalována nová verze portálu Otevřených dat ČSSZ.

Položky metadatových záznamů datových sad ČSSZ se nově řídí standardem DCAT Application Profile for data portals in Europe Version 1.2 (DCAT-AP v1.2). Jedná se o standard založený na propojených datech.

Aplikací nového standardu DCAT-AP v1.2 došlo k následujícím změnám struktury katalogizačního záznamu:

Došlo také ke změně Podmínek užití. Nově je každá distribuce datové sady klasifikována 4 kategoriemi podmínek užití: Autorské dílo, Originální databáze, Zvláštní právo pořizovatele databáze a Osobní údaje.