Zpět

Nové datové sady v roce 2018 #2

Dne 28. 11. 2018 byly na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem publikovány 2 nové datové sady z oblasti důchodového pojištění a 5 datových sad z oblasti nemocenského pojištění, které mají čtvrtletní interval aktualizace:

K nově zveřejněným datovým sadám byly zároveň přídány jejich vizualizace: