Zpět

Nové datové sady

Dne 19. 12. 2016 bylo na portálu Otevřených dat ČSSZ publikováno 10 nových datových sad z oblasti číselníků pro vyplňování elektronických tiskopisů (9 datových sad) a z oblasti sociálního pojištění (1 datová sada). K nově zveřejněným datovým sadám byla zároveň přidána jejich vizualizace ve formě tabulky.