Zpět

Zavedení panelu Novinky

Pro větší komfort návštěvníků je nově zaveden panel Novinky, kde se budou představovat aktuality týkající se zveřejňování nových datových sad, aktualizací stávajících datových sad a vylepšení portálu Otevřená data ČSSZ.