Podmínky užití

Data České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), která jsou zveřejněná na webových stránkách ČSSZ a která jsou označená jako otevřená data (dále jen „otevřená data ČSSZ“), mohou být chráněna právem autorským a databázovým a mohou obsahovat osobní údaje.

Pro všechny distribuce všech datových sad v rámci otevřených dat ČSSZ platí následující:

Kategorie

Odkaz

Autorské dílo

Distribuce datové sady neobsahuje autorská díla

Originální databáze

Distribuce datové sady není autorskoprávně chráněnou databází

Zvláštní právo pořizovatele databáze

Distribuce datové sady není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze

Osobní údaje

Distribuce datové sady neobsahuje osobní údaje