Úvodní informace o portálu

Portál je určen pro publikaci a vizualizaci otevřených dat, která vlastní a spravuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Veškerá data publikovaná na tomto portále jsou primárně dostupná ve formátech RDF(TriG) a CSV. Data každé publikované datové sady jsou dostupná také pomocí příslušného SPARQL endpointu, který umožňuje získat data, odpovídající kritériím zadaným formou SPARQL dotazu.

Otevřená data jsou publikována jako datové sady. Seznamy aktuálně publikovaných sad a odkazy pro jejich stažení jsou dostupné v záložce Katalog otevřených dat.

Tento portál slouží také jako lokální katalog, který je registrován v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).

Před jejich použitím se prosím seznamte s podmínkami užití v záložce Podmínky užití.

Pokud se chcete o otevřených datech dozvědět více, navštivte webové stránky Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR.

 

Rádi bychom Vás, uživatele otevřených dat ČSSZ, požádali o spolupráci, a to v zájmu zvyšování kvality portálu Otevřených dat ČSSZ. Velmi oceníme, když se s námi podělíte a napíšete nám informace o Vašem způsobu využití a výsledcích zpracování publikovaných dat. Uvítáme také jakékoliv další poznatky, připomínky a náměty.
Zprávu nám můžete poslat na: opendata@cssz.cz.

Novinky

Aktualizace datových sad v roce 2019 #7

Dne 12. 11. 2019 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace: ...

Aktualizace datových sad v roce 2019 #6

Dne 9. 9. 2019 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace: ...

Aktualizace datových sad v roce 2019 #5

Dne 6. 9. 2019 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný roční interval aktualizace: ...

Aktualizace datových sad v roce 2019 #4

Dne 8. 8. 2019 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace: ...

Nová verze portálu

Dne 23. 7. 2019 byla nainstalována nová verze portálu Otevřených dat ČSSZ. Položky metadatových záznamů datových sad ČSSZ se nově řídí standardem DCAT Application Profile for data portals in Europe Version 1.2 ( DCAT-AP v1.2 ). Jedná se o...