Úvodní informace o portálu

Portál je určen pro publikaci a vizualizaci otevřených dat, která vlastní a spravuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Veškerá data publikovaná na tomto portále jsou primárně dostupná ve formátech RDF(TriG) a CSV. Data každé publikované datové sady jsou dostupná také pomocí příslušného SPARQL endpointu, který umožňuje získat data, odpovídající kritériím zadaným formou SPARQL dotazu.

Otevřená data jsou publikována jako datové sady. Seznamy aktuálně publikovaných sad a odkazy pro jejich stažení jsou dostupné v záložce Katalog otevřených dat.

Tento portál slouží také jako lokální katalog, který je registrován v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).

Před jejich použitím se prosím seznamte s podmínkami užití v záložce Podmínky užití.

Pokud se chcete o otevřených datech dozvědět více, navštivte webové stránky Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR.

Pro lepší orientaci na portálu je k dispozici Uživatelská příručka popisující strukturu a obsluhu Portálu otevřených dat ČSSZ.

 

Rádi bychom Vás, uživatele otevřených dat ČSSZ, požádali o spolupráci, a to v zájmu zvyšování kvality portálu Otevřených dat ČSSZ. Velmi oceníme, když se s námi podělíte a napíšete nám informace o Vašem způsobu využití a výsledcích zpracování publikovaných dat. Uvítáme také jakékoliv další poznatky, připomínky a náměty.
Zprávu nám můžete poslat na: opendata(zavináč)cssz.cz.

Novinky

Aktualizace datových sad v roce 2020 #9

Dne 17. 9. 2020 proběhla na portálu Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace na portálu se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný roční nebo čtvrtletní interval...

Aktualizace datových sad v roce 2020 #8

Dne 1. 9. 2020 proběhla na portále Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace. Seznam...

Aktualizace datových sad v roce 2020 #7

Dne 16.7.2020 proběhla na portále Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. U roční datové sady Počet námitek byla publikovaná data rozšířena o další údaje, včetně vizualizace . Seznam...

Aktualizace datových sad v roce 2020 #6

Dne 21.5.2020 proběhla na portále Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace. Seznam...

Aktualizace datových sad v roce 2020 #5

Dne 18.5.2020 proběhla na portále Otevřených dat ČSSZ v souladu s publikačním plánem aktualizace datových sad. Aktualizace se dotkla publikovaných datových sad, které mají nastaven pravidelný čtvrtletní interval aktualizace. Seznam...