Zpět

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech

Periodicita aktualizace Nepravidelný
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/ciselnik-druhu-zamestnani-pro-e-neschopenku
Dotčené časové období od-do
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 1 kB Schéma (JSON) 856 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 7 kB Schéma (RDF/TriG) 665 B podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,7 kB

Vizualizace

Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku