Zpět

Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchodu

Celkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu důchodu a pohlaví za ČR, kraje a okresy

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
demografie
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/duchodci-v-cr-krajich-okresech
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 14,8 MB Schéma (JSON) 1,8 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 362,9 MB Schéma (RDF/TriG) 24,7 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,1 kB

Vizualizace

Počet důchodců v krajích ČR
Počet důchodců v okresech ČR
Průměrná výše důchodu v ČR