Zpět

Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz

Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, skupiny diagnóz dle WHO, věkové skupiny a pohlaví

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
demografie
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/invalidita
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 2,5 MB Schéma (JSON) 1,9 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 24,2 MB Schéma (RDF/TriG) 24,7 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11 kB

Vizualizace

Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz - koláčový graf