Zpět

Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz

Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, skupiny diagnóz dle WHO, věkové skupiny a pohlaví

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
demografie
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/invalidita
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 18,1 MB Schéma (RDF/TriG) 16,6 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017
Data (CSV) 1,9 MB Schéma (JSON) 1,9 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,1 kB

Vizualizace

Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnóz - koláčový graf