Zpět

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Výše minimálních vyměřovacích základů (VZ) osob samostatně výdělečně činných od roku 2004

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc osoba samostatně výdělečně činná
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/minimalni-vymerovaci-zaklad-osvc
Dotčené časové období od-do 01.01.2004 - 31.12.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 15,6 kB Schéma (RDF/TriG) 1,1 kB podmínky užití 01.01.2004 - 31.12.2019
Data (CSV) 1 kB Schéma (JSON) 754 B podmínky užití 01.01.2004 - 31.12.2019

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,1 kB

Vizualizace

Minimální vyměřovací základ OSVČ