Zpět

Nejčastější příčiny vzniku invalidity

Nejčastější příčiny vzniku invalidity

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc zdravotně postižený člověk
zdravotní průkaz
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/nejcastejsi-priciny-vzniku-invalidity
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 91,4 kB Schéma (JSON) 1,3 kB podmínky užití 01.01.2010 - 31.12.2017
Data (RDF/TriG) 709,2 kB Schéma (RDF/TriG) 1,6 kB podmínky užití 01.01.2010 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,3 kB

Vizualizace

Nejčastější diagnózy při posuzování invalidity ve sledovaném roce