Zpět

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle států

Počet důchodců s výplatou do ciziny v členění dle státu k 31. 12. uvedeného roku

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
důchodce
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-duchodcu-s-vyplatou-do-ciziny-dle-statu
Dotčené časové období od-do 01.01.2007 - 31.12.2018
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 407,9 kB Schéma (RDF/TriG) 1,1 kB podmínky užití 01.01.2007 - 31.12.2018
Data (CSV) 26,5 kB Schéma (JSON) 699 B podmínky užití 01.01.2007 - 31.12.2018

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,5 kB

Vizualizace

Počet důchodců s výplatou do zahraničí
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě
Státy s největším počtem důchodců s výplatou do zahraničí v roce
Počet důchodců s výplatou do zahraničí v daném státě - mapa světa