Zpět

Počet mužů a žen v ČSSZ

Celkový počet mužů a žen a údaj o tom, kolik je z tohoto počtu žen ve vedoucích pozicích

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnanci
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-muzu-a-zen-v-cssz
Dotčené časové období od-do 01.01.2006 - 31.12.2018
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 1,1 kB Schéma (JSON) 1,7 kB podmínky užití 01.01.2006 - 31.12.2018
Data (RDF/TriG) 78,9 kB Schéma (RDF/TriG) 2,1 kB podmínky užití 01.01.2006 - 31.12.2018

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 6,8 kB

Vizualizace

Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet mužů a žen v ČSSZ dle pozice
Počet osob ve vedoucích pozicích