Zpět

Počet mužů a žen v ČSSZ

Celkový počet mužů a žen a údaj o tom, kolik je z tohoto počtu žen ve vedoucích pozicích

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnanci
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-muzu-a-zen-v-cssz
Dotčené časové období od-do 01.01.2006 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 1,2 kB Schéma (JSON) 1,7 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 153,9 kB Schéma (RDF/TriG) 2,1 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,3 kB

Vizualizace

Počet mužů a žen v ČSSZ
Počet mužů a žen v ČSSZ dle pozice
Počet osob ve vedoucích pozicích