Zpět

Počet podaných ELDP

Statistika počtu podaných evidenčních listů důchodového pojištění za jednotlivé roky v rozlišení na papírové podání a e-Podání

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc statistika
důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-podanych-eldp
Dotčené časové období od-do 01.01.2005 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 12,4 kB Schéma (RDF/TriG) 1,2 kB podmínky užití 01.01.2005 - 31.12.2017
Data (CSV) 921 B Schéma (JSON) 707 B podmínky užití 01.01.2005 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 6,9 kB

Vizualizace

Počet podaných ELDP v letech