Zpět

Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice

Počet vyplácených předčasných starobních důchodů, výdaje na předčasné starobní důchody podle druhu důchodu a roku

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-predcasnych-starobnich-duchodu-a-vydaje-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.1996 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 39,5 kB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití 01.01.1996 - 31.12.2017
Data (CSV) 934 B Schéma (JSON) 950 B podmínky užití 01.01.1996 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,8 kB

Vizualizace

Počet vyplácených předčasných starobních důchodů
Výdaje na předčasné starobní důchody