Zpět

Počty vyplácených předčasných starobních důchodů a výdaje na předčasné starobní důchody v České republice

Počet vyplácených předčasných starobních důchodů, výdaje na předčasné starobní důchody podle druhu důchodu a roku

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Hospodářství a finance
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-predcasnych-starobnich-duchodu-a-vydaje-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.1996 - 31.12.2018
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 976 B Schéma (JSON) 950 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 62,7 kB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 13 kB

Vizualizace

Počet vyplácených předčasných starobních důchodů
Výdaje na předčasné starobní důchody