Zpět

Počet sto a víceletých důchodců v České republice

Počet sto a víceletých důchodců podle pohlaví a věku v České republice

Periodicita aktualizace Jednou čtvrtletně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
důchodce
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-sto-a-viceletych-duchodcu-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2014 - 31.03.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 331,7 kB Schéma (RDF/TriG) 1,5 kB podmínky užití 01.01.2014 - 31.03.2019
Data (CSV) 35,5 kB Schéma (JSON) 1,3 kB podmínky užití 01.01.2014 - 31.03.2019

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,4 kB

Vizualizace

Věkové složení stoletých a starších důchodců
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví
Vývoj počtu stoletých a starších důchodců dle pohlaví a věku