Zpět

Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení

Počty přihlášených pohledávek ČSSZ do insolvenčního řízení od roku 2009

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Vláda a veřejný sektor
Klasifikace dle EuroVoc
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocty-prihlasenych-pohledavek-cssz-do-insolvencniho-rizeni
Dotčené časové období od-do 01.01.2009 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 166 B Schéma (JSON) 421 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 8,5 kB Schéma (RDF/TriG) 951 B podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,8 kB

Vizualizace

Počty přihlášených pohledávek