Zpět

Posudky provedené lékařskou posudkovou službou

Statistika počtu posudků provedených lékařskou posudkovou službou

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc lékařský posudek
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/posudky-provedene-lps
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 30.09.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 852,6 kB Schéma (JSON) 832 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 8 MB Schéma (RDF/TriG) 1,2 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,2 kB

Vizualizace

Počty posudků provedených LPS v letech