Zpět

Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice

Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a pohlaví

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
podmínky pro odchod do důchodu
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prum-vyse-osobniho-vymerovaciho-zakladu-u-nove-priznanych-duchodu-podle-druhu-duchodu
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 240,2 kB Schéma (RDF/TriG) 16,6 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017
Data (CSV) 18,6 kB Schéma (JSON) 1,2 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 8,9 kB

Vizualizace

Průměrná výše osobního vyměřovacího základu u nově přiznaných důchodů v letech