Zpět

Průměrný plat a medián v ČSSZ

Výše průměrného platu a mediánu v ČSSZ v jednotlivých letech v Kč

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc měsíční mzda
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/prumerny-plat-v-cssz
Dotčené časové období od-do 01.01.2006 - 31.12.2018
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 240 B Schéma (JSON) 528 B podmínky užití 01.01.2006 - 31.12.2018
Data (RDF/TriG) 9,1 kB Schéma (RDF/TriG) 1 kB podmínky užití 01.01.2006 - 31.12.2018

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 6,7 kB

Vizualizace

Průměrný plat a medián v ČSSZ