Zpět

Měsíční výše důchodů

Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
podmínky pro odchod do důchodu
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/rozlozeni-souboru-duchodcu-podle-vyse-duchodu-v-kvantilovem-vyjadreni
Dotčené časové období od-do 01.01.2008 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (RDF/TriG) 86,8 kB Schéma (RDF/TriG) 16,6 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017
Data (CSV) 9,9 kB Schéma (JSON) 1,2 kB podmínky užití 01.01.2008 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 8,1 kB

Vizualizace

Měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu