Zpět

Statistika žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb.

Statistika žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., která je součástí výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Spravedlnost, právní systém a veřejná bezpečnost
Klasifikace dle EuroVoc statistika
právo na informace
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/statistika-zadosti-dle-zak-106-1999-sb
Dotčené časové období od-do 01.01.2012 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 787 B Schéma (JSON) 3,1 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 81,6 kB Schéma (RDF/TriG) 3,3 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,3 kB

Vizualizace

Počet podaných žádostí o informace dle druhu osoby
Počet podaných žádostí o informace dle způsobu podání