Zpět

Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění

Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Populace a společnost
Klasifikace dle EuroVoc informační středisko
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/udaje-o-cinnosti-call-centra-pro-dp
Dotčené časové období od-do 01.01.2007 - 30.09.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 2,9 kB Schéma (JSON) 1,7 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 225,4 kB Schéma (RDF/TriG) 2,1 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 11,9 kB

Vizualizace

Počet telefonátů na call centrum pro důchodové pojištění
Počet vyřízených hovorů na call centrum pro důchodové pojištění dle agendy