Zpět

Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění

Údaje o činnosti call centra pro důchodové pojištění

Periodicita aktualizace Jednou čtvrtletně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc informační středisko
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/udaje-o-cinnosti-call-centra-pro-dp
Dotčené časové období od-do 01.01.2007 - 31.03.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 2,4 kB Schéma (JSON) 1,7 kB podmínky užití 01.01.2007 - 31.03.2019
Data (RDF/TriG) 115,5 kB Schéma (RDF/TriG) 2,1 kB podmínky užití 01.01.2007 - 31.03.2019

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7 kB

Vizualizace

Počet telefonátů na call centrum pro důchodové pojištění
Počet vyřízených hovorů na call centrum pro důchodové pojištění dle agendy