Zpět

Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění

Údaje o činnosti call centra pro nemocenské pojištění

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc informační středisko
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/udaje-o-cinnosti-call-centra-pro-np
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 31.12.2018
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 17,3 kB Schéma (JSON) 920 B podmínky užití 01.01.2010 - 31.12.2018
Data (RDF/TriG) 213,1 kB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití 01.01.2010 - 31.12.2018

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,1 kB

Vizualizace

Počet vyřízených případů v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Obecné dotazy vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Obecné dotazy vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění podle roku
Dotazy na dávky vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění
Dotazy na dávky vyřízené v call centru pro oblast nemocenského pojištění podle roku