Zpět

Údaje o plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Údaje o plnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc zaměstnanci
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/udaje-o-plneni-podilu-osob-se-zdravotnim-postizenim
Dotčené časové období od-do 01.01.2006 - 31.12.2020
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 470 B Schéma (JSON) 891 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 30,5 kB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,5 kB

Vizualizace

Plnění podílu osob se zdravotním postižením