Zpět

Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajů

Datová sada obsahuje počty ukončených případů DPN, počet prostonaných dní a průměrnou délku trvání případu DPN podle krajů

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc pracovní nezpůsobilost
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/ukazatele-pracovni-neschopnosti-podle-kraju
Dotčené časové období od-do 01.01.2015 - 30.09.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 21,7 kB Schéma (JSON) 1,3 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 873,8 kB Schéma (RDF/TriG) 1,7 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12,5 kB

Vizualizace

Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích
Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v krajích (stav k)