Zpět

Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupiny

Statistika ukončených dočasných pracovních neschopností dle věkové skupiny

Periodicita aktualizace Čtvrtletní
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Zdraví
Klasifikace dle EuroVoc pracovní nezpůsobilost
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/ukazatele-pracovni-neschopnosti-podle-pohlavi-a-vekove-skupiny
Dotčené časové období od-do 01.01.2015 - 30.09.2021
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 28,6 kB Schéma (JSON) 1,5 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 1,3 MB Schéma (RDF/TriG) 1,9 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 13 kB

Vizualizace

Počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti podle věkové skupiny (stav k)