Zpět

Způsob výplat důchodů v České republice

Výplaty důchodů na osobní účty, výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty a do zařízení sociálních služeb prostřednictvím hromadných seznamů

Periodicita aktualizace Jednou ročně
URI souvisejícího geografického územíhttp://ruian.linked.opendata.cz/resource/staty/1
Související geografické území Česká republika
Klasifikace dle EuroVoc důchodové pojištění
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/zpusob-vyplat-duchodu-v-cr
Dotčené časové období od-do 01.01.2003 - 31.12.2017
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užitíDotčené časové období
Data (CSV) 473 B Schéma (JSON) 893 B podmínky užití 01.01.2003 - 31.12.2017
Data (RDF/TriG) 18,6 kB Schéma (RDF/TriG) 1,4 kB podmínky užití 01.01.2003 - 31.12.2017

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 7,2 kB

Vizualizace

Počet výplat důchodů v České republice dle způsobu výplaty