Zpět

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění, který slouží jako podpora pro vyplňování hodnot v tiskopisech

Periodicita aktualizace Nepravidelný
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Mezinárodní otázky
Klasifikace dle EuroVoc
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/ciselnik-specifikace-cizozemskeho-nositele-pojisteni
Dotčené časové období od-do
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 124 B Schéma (JSON) 700 B podmínky užití
Data (RDF/TriG) 2,2 kB Schéma (RDF/TriG) 674 B podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 12 kB

Vizualizace

Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění