Zpět

Počet námitek

Počet a struktura námitek

Periodicita aktualizace Roční
Územní pokrytí Česká republika
Téma datové sady Vláda a veřejný sektor
Klasifikace dle EuroVoc
Jméno a e-mail kurátora datIng. Jiří Šunka
Odkaz na dokumentaci datové sadyhttps://data.cssz.cz/documentation/pocet-namitek
Dotčené časové období od-do 01.01.2010 - 31.12.2019
Název a URL poskytovatele datČeská správa sociálního zabezpečení

Datové zdroje

DataSchémaPodmínky užití
Data (CSV) 402 B Schéma (JSON) 1,1 kB podmínky užití
Data (RDF/TriG) 29,8 kB Schéma (RDF/TriG) 1,6 kB podmínky užití

Data v RDF jsou přístupná i přes SPARQL endpoint, který je na URL https://data.cssz.cz/sparql

Pro získání výběrů dat z datových sad je připraven jednoduchý formulář, který umožňuje zadávání dotazů ve SPARQL jazyku.

Metadata o datové sadě v RDF (TriG) 10,6 kB

Vizualizace

Počet námitek